Hostel Name :   SC GIRLS ASHRAM CHITRANGI Class :

S.No.Samagra IDStudent NameFather's NameMobile No.Date Of BirthCategory NameDistrictAdmission DateAadhar No.Bank NameAccount No.IFSCStipend AmountPhoto
1 179350451
Bhagwan Das Saket
70XXXXXX07XXXXXXXXXSCSINGROULI26/08/201972XXXXXXXX72UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
2 102870631
Amritlal Saket
91XXXXXX77XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201976XXXXXXXX76STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
3 198678906
Mishri Lal
70XXXXXX07XXXXXXXXXSCSINGROULI26/08/201964XXXXXXXX64UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
4 188040818
Ramjee Prajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201780XXXXXXXX80STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
5 196396732
Ramkripal Prajapati
94XXXXXX64XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201943XXXXXXXX43STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
6 165609969
Dev Raj Prajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201794XXXXXXXX94STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
7 168856163
Gangaram Prajapati
98XXXXXX92XXXXXXXXXSCSINGROULI08/09/201924XXXXXXXX24UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
8 137002241
Rambali Saket
97XXXXXX91XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201923XXXXXXXX23STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
9 180505846
Shivnarayan Saket
72XXXXXX59XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201946XXXXXXXX46STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
10 154110151
Asok Prajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201795XXXXXXXX95STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
11 163711470
Ramprasad Prajapati
98XXXXXX55XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201932XXXXXXXX32STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
12 176980645
Budhabendra Rawat
91XXXXXX81XXXXXXXXXSTSINGROULI05/08/201983XXXXXXXX83STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
13 104681971
Bhanu Prjapti
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201720XXXXXXXX20STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
14 196396748
Ramkripal Prajapati
94XXXXXX64XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201931XXXXXXXX31UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
15 104449655
Jagesvar Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201756XXXXXXXX56STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
16 165568575
Rajkumar Kori
99XXXXXX15XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201771XXXXXXXX71STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
17 154111093
Asok Prajapati
96XXXXXX36XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201989XXXXXXXX89STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
18 149029723
Jagdish Basour
87XXXXXX69XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201980XXXXXXXX80STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
19 188040997
Ramjee Prajapati
73XXXXXX21XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201971XXXXXXXX71STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
20 191805990
DEVRAJ PRAJAPATI
96XXXXXX74XXXXXXXXXSCSINGROULI05/08/201942XXXXXXXX42STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
21 162882127
Vidya prasad prajapa
78XXXXXX56XXXXXXXXXSCSINGROULI15/07/201782XXXXXXXX82STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo