:: छात्रावास प्रबंधन ::
संस्थानों की सूची
संभाग : ज़िला : संस्थान का प्रकार: बालक/बालिका :

 

क्रमांकसंस्थान कोडसंस्थानप्रकारबालिका / बालकसीटों की संख्याप्रवेशित सीटरिक्त सीटविवरणविधायर्थी देखेंसंस्थान की वैबसाइट
1 2519महाविघालयीन पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, टीकमगढमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50500
2 2442महाविद्यालीन बालक छात्रावास, शुजालपुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक502129
3 3009महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, घासमंडी मुरारमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका60564
4 2471महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, बडवानीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50491
5 2534महाविघालयीन कन्‍या छात्रावास, बालाघाटमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50464
6 2520अनु0 जा0 महाविद्यालय क0 छात्रावास , जतारामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50500
7 2434महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, मयूर नगरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50500
8 2789महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, क्रमांक 01 बडवानीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका502624
9 3058महाविदयालयीन बालक छात्रावास, देवासमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक503713
10 2431महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, क्र. 1 श्रीराम कॉलोनीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक503614
11 2417महाविद्यालीन बालक छात्रावास, सबलगढमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50500
12 3296महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, गाँधी नगर लश्करमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50473
13 2486महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, रायसेनमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका503317
14 2489महाविद्यालीन बालक छात्रावास, रायसेनमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक504010
15 2515पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास,त्रा .पन्नामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50437
16 2432महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, क्र. 2 श्रीराम कॉलोनीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक502030
17 3010महाविदयालयीन नवीन बालक छात्रावास, बानमोरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक60582
18 2418महाविद्यालीन बालक छात्रावास, मुरैनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50491
19 3225महाविधालयीन कन्‍या छात्रावास, सबलगढ़महाविद्यालयीन छात्रावासबालिका60573
20 2435महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, क्र. 3 श्रीराम कॉलोनीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक1003070
21 2521महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, पलेरामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका5057-7
22 3059महाविदयालयीन बालक छात्रावास, सोनकच्छमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50455
23 2790महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, क्रमांक 02 बडवानीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका501733
24 2415महाविद्यालीन बालक छात्रावास, पोरसामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50473
25 2441महाविद्यालीन बालक छात्रावास, शाजापुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक502624
26 2487महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, बरेलीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50419
27 2796महाविद्यालीयन कन्या छात्रावास, शाजापुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50500
28 3008महाविदयालयीन बालक छात्रावास, जौरामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक605010
29 2759अनु.जाति महाविधालयीन बालक छात्रावास पन्‍नामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक502327
30 2433महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, डबरामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50446
31 2533महाविघालयीन बालक छात्रावास, बालाघाटमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक503515
32 2496महाविद्यालीन बालक छात्रावास, बासोदामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50500
33 2513महाविघालयीन बालक छात्रावास, अजयगढ़महाविद्यालयीन छात्रावासबालक50446
34 3057महाविदयालयीन कन्या छात्रावास, देवासमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50491
35 3218महाविदयालयीन बालक छात्रावास, गुनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
36 2542महाविद्यालीन बालक छात्रावास, उमरियामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
37 3407Mahovidyaly sc boys hostel hoshangabadमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
38 2537महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, रीवामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
39 2543महाविद्यालीन बालिका छात्रावास, उमरियामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
40 3270SHASKIYA MAHAVIDHYALAYEN KANNYA CHHATRAWAS BHINDमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
41 2861शा., अ.जा. (महाविद्यालयीन) कन्या छात्रावास, अवधपुरी, भोपाल्महाविद्यालयीन छात्रावासबालिका60060
42 2540महाविद्यालीन बालक छात्रावास, सतनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
43 1498शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, रईपुरा जिला बुरहानपुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
44 3244महाविद्यालयीन नवीन बालक छात्रावास, सतनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
45 2460महाविद्यालयीन कन्या छात्रावास, धारमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
46 2541महाविद्यालीन बालक छात्रावास, अमरपाटनमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
47 3019ANUSUCHIT JATI BALAK MAHAVIDHYALAYIN CHHTRAVAS ,DINDORIमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
48 2535महाविद्यालीन बालक छात्रावास, क्र. 1 रीवामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
49 3245महाविद्यालयीन नवीन कन्‍या छात्रावास, सतनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका60060
50 3219महाविदयालयीन बालक छात्रावास, राघौगढमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
51 3405अनुसूचित जाति बालक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनूपपुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
52 3406अनुसूचित जाति कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास अनूपपुरमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
53 2461महाविद्यालयीन बालक छात्रावास, कुक्षीमहाविद्यालयीन छात्रावासबालक50050
54 3409Mhavidyalin s-c- kanyachhtravas hoshangabadमहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
55 3217महाविदयालयीन कन्‍या छात्रावास, गुनामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050
56 2536महाविद्यालीन बालक छात्रावास, क्र. 2 रीवामहाविद्यालयीन छात्रावासबालिका50050