Hostel Name :   ASNUSUCHIT JATI JUNIOR BOYS HOSTAL CHITRANGI Class :

S.No.Samagra IDStudent NameFather's NameMobile No.Date Of BirthCategory NameDistrictAdmission DateAadhar No.Bank NameAccount No.IFSCStipend AmountPhoto
1 120702169
Ramsagr Saketa
96XXXXXX69XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201925XXXXXXXX25UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05490450 Photo
2 135984639
anjani pal
92XXXXXX69XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201925XXXXXXXX25STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00039920 Photo
3 126870872
Rajkumar Bashor
84XXXXXX58XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201962XXXXXXXX62STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
4 149029825
Jagdish Basour
87XXXXXX76XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201983XXXXXXXX83Madhya Bharat Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
5 149029825
Jagdish Basour
87XXXXXX76XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201983XXXXXXXX83Madhyanchal Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
6 149029825
Jagdish Basour
87XXXXXX76XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201983XXXXXXXX83Rewa Sidhi Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
7 149029825
Jagdish Basour
87XXXXXX76XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201983XXXXXXXX83STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
8 179254580
Vidya prajapati
83XXXXXX01XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201939XXXXXXXX39STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
9 180215960
Babu singh
83XXXXXX42XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201974XXXXXXXX74UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05490450 Photo
10 132094892
Rajkumar Singh
74XXXXXX09XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201988XXXXXXXX88ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02115490 Photo
11 180175486
Ramlal Prajapti
70XXXXXX48XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201953XXXXXXXX53STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00039920 Photo
12 147796861
Shri Ramdyaal Singh
98XXXXXX46XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201992XXXXXXXX92STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
13 182907752
Shri Ramdyaal Singh
98XXXXXX46XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201958XXXXXXXX58STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
14 109375985
Sharda Singh
95XXXXXX25XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201966XXXXXXXX66STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
15 162485113
Motilal Saket
62XXXXXX88XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201945XXXXXXXX45ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02115490 Photo
16 104869577
Rajnath Prajapati
83XXXXXX53XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201925XXXXXXXX25STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
17 134360536
Sumer Prajaati
60XXXXXX47XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201970XXXXXXXX70STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00145090 Photo
18 158644913
Bhim Prajapati
88XXXXXX64XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201994XXXXXXXX94UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
19 163839035
Sambhu saket
70XXXXXX44XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201950XXXXXXXX50UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05653000 Photo
20 142709598
Chetaman Singh
70XXXXXX91XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201990XXXXXXXX90UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05490450 Photo