Hostel Name :   SC BOYS HOSTAL JUNIOR DEOSAR Class :

S.No.Samagra IDStudent NameFather's NameMobile No.Date Of BirthCategory NameDistrictAdmission DateAadhar No.Bank NameAccount No.IFSCStipend AmountPhoto
1 123021951
Seshmani Prasad
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201754XXXXXXXX54ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
2 163182064
Santosh
78XXXXXX45XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
3 162761551
Chhotelal Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88Madhya Bharat Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
4 162761551
Chhotelal Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88Madhyanchal Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
5 162761551
Chhotelal Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88Rewa Sidhi Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
6 162761551
Chhotelal Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
7 199146586
Santosh Kumar
70XXXXXX78XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201796XXXXXXXX96ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
8 158098860
Bachh Raj
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201746XXXXXXXX46ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
9 160942816
Chhatpati Singh
73XXXXXX66XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
10 128605096
Sita Saran Prajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201730XXXXXXXX30ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
11 162825936
Balle Saket
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201774XXXXXXXX74ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
12 155030613
Ram Dayal
91XXXXXX64XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201791XXXXXXXX91ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
13 110998439
Ram Prasad Saket
99XXXXXX68XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201767XXXXXXXX67ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
14 123021225
Seshmani Prasad
72XXXXXX70XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201791XXXXXXXX91ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
15 156842355
BRIMOHAN
82XXXXXX69XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201737XXXXXXXX37ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
16 162826359
Basant Lal
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI16/09/201744XXXXXXXX44ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
17 194471680
Amar Jeet Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61Madhya Bharat Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
18 194471680
Amar Jeet Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61Madhyanchal Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
19 194471680
Amar Jeet Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61Rewa Sidhi Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
20 194471680
Amar Jeet Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSTSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
21 132313607
Raj Kumar
72XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201734XXXXXXXX34ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
22 160632045
Lakhpati Saket
82XXXXXX71XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201732XXXXXXXX32Madhya Bharat Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
23 160632045
Lakhpati Saket
82XXXXXX71XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201732XXXXXXXX32Madhyanchal Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
24 160632045
Lakhpati Saket
82XXXXXX71XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201732XXXXXXXX32Rewa Sidhi Gramin BankXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
25 160632045
Lakhpati Saket
82XXXXXX71XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201732XXXXXXXX32STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN0RRMBGB0 Photo
26 163235403
Roshnalal Parajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201744XXXXXXXX44ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
27 157349121
Mahesh
70XXXXXX26XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201759XXXXXXXX59ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
28 162455364
Sitaram Singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201735XXXXXXXX35ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
29 161133925
Shriman Saket
74XXXXXX45XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201758XXXXXXXX58ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
30 145776411
Sankracary Saket
95XXXXXX65XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201761XXXXXXXX61ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
31 137485283
Rajbhan Saket
83XXXXXX21XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201788XXXXXXXX88ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
32 145792051
Santosh Kumar
96XXXXXX40XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201750XXXXXXXX50UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05417700 Photo
33 161579044
Lalpati Praja Pati
98XXXXXX83XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201738XXXXXXXX38ALLAHABAD BANKXXXXXXXXXXXALLA02102070 Photo
34 129627602
Ramsundar Prajapati
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCSINGROULI01/07/201724XXXXXXXX24UNION BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXUBIN05417700 Photo