Hostel Name :   junior Boys Hostel Godan Class :

S.No.Samagra IDStudent NameFather's NameMobile No.Date Of BirthCategory NameDistrictAdmission DateAadhar No.Bank NameAccount No.IFSCStipend AmountPhoto
1 137886113
mangal singh
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201875XXXXXXXX75STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00121540 Photo
2 188187568
Radhamohan Dohare
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/08/201889XXXXXXXX89PUNJAB NATIONAL BANKXXXXXXXXXXXPUNB07971000 Photo
3 191021548
Ashok Dahre
95XXXXXX74XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201833XXXXXXXX33STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00121540 Photo
4 124115037
Kailash Dohare
76XXXXXX55XXXXXXXXXSCDATIA01/08/201868XXXXXXXX68STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
5 187542682
Meharban Singh
79XXXXXX20XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201860XXXXXXXX60CANARA BANKXXXXXXXXXXXCNRB00041430 Photo
6 122871255
Pokhan Banskar
63XXXXXX37XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201890XXXXXXXX90STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
7 124626303
Veersingh Kewat
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201999XXXXXXXX99STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
8 141425550
Bhoopsingh Jhaa
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201991XXXXXXXX91STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
9 138173051
Suresh Kori
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201996XXXXXXXX96STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
10 136651035
Sultan Dohare
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201927XXXXXXXX27STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
11 145323010
Nandram Kewat
81XXXXXX85XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201886XXXXXXXX86STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
12 144509171
Dhokal Vanshkar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201938XXXXXXXX38STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
13 140755259
Gya Prasad Chamar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201895XXXXXXXX95STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
14 141108984
Munshi Jaatav
90XXXXXX47XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201899XXXXXXXX99STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
15 197853071
Jankee Kewat
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201971XXXXXXXX71STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
16 191052998
Arvind Dohre
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201979XXXXXXXX79STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
17 145502892
Chotelal Kewat
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201978XXXXXXXX78STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
18 187965542
Panchamsingh Jaataav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201960XXXXXXXX60STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
19 200306559
Jamunaprasad Dohre
72XXXXXX81XXXXXXXXXSCDATIA01/08/201875XXXXXXXX75STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00121540 Photo
20 136202285
Raghuraj Banskar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201992XXXXXXXX92STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
21 148361371
Har Prasad Jatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201975XXXXXXXX75STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
22 141481822
Pahlwan Jaatav
70XXXXXX62XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201846XXXXXXXX46STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
23 138456570
DAYAL
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201939XXXXXXXX39STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
24 138424708
Kampusingh Jatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201932XXXXXXXX32STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
25 140457014
Jashbant Chamar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201892XXXXXXXX92PUNJAB NATIONAL BANKXXXXXXXXXXXPUNB07971000 Photo
26 136850997
Beeran Jatav
99XXXXXX75XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201832XXXXXXXX32STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
27 187547512
Radhamohan Dohare
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201960XXXXXXXX60PUNJAB NATIONAL BANKXXXXXXXXXXXPUNB07971000 Photo
28 138433067
DHANPAT
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201979XXXXXXXX79STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
29 138123505
Kedar Singh Shakya
76XXXXXX90XXXXXXXXXSCDATIA01/08/201820XXXXXXXX20STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00121540 Photo
30 137224077
Rajendra Dohre
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201927XXXXXXXX27CANARA BANKXXXXXXXXXXXCNRB00041430 Photo
31 199480524
Kamlesh Dohre
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201981XXXXXXXX81STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00300980 Photo
32 136540943
Rambihari Dohare
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201975XXXXXXXX75STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
33 113363120
Panchamsingh Jaataav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201925XXXXXXXX25STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
34 188533616
Harishankar Banskar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201976XXXXXXXX76STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
35 141408641
Rakesh Kumar Koree
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201989XXXXXXXX89STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
36 140528778
Bhajju Kori
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201868XXXXXXXX68STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
37 141947875
Karan Singh Kewat
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201940XXXXXXXX40STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
38 134629425
Phulsingh Chamar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201976XXXXXXXX76STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
39 139293381
Suraj Jatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201895XXXXXXXX95STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
40 122996629
Malkhan Dohare
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201972XXXXXXXX72STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00300980 Photo
41 198180451
Sukhlal Dohre
73XXXXXX86XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201863XXXXXXXX63STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
42 139293996
Suraj Jatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/08/201662XXXXXXXX62STATE BANK OF INDIA32XXXXXXX05SBIN00073660 Photo
43 141102489
SURESH
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201995XXXXXXXX95STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
44 191021891
Ashok Dahre
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201937XXXXXXXX37STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00300980 Photo
45 133595534
KAILASH
00XXXXXX00XXXXXXXXXOBCDATIA01/07/201931XXXXXXXX31STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
46 140537082
Ramesh Chamar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201883XXXXXXXX83STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo
47 113691092
Uttamsingh Jaatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201990XXXXXXXX90STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
48 113686666
Bhagbatisharan Jatav
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201965XXXXXXXX65STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
49 141354345
Bhagwansingh Jaatav
89XXXXXX24XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201822XXXXXXXX22STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00073660 Photo
50 188257304
Suraj Chamar
00XXXXXX00XXXXXXXXXSCDATIA01/07/201849XXXXXXXX49STATE BANK OF INDIAXXXXXXXXXXXSBIN00302690 Photo